Tết của những người không có tết

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng đàn ghi ta dịp Tết cho cán bộ, công nhân viên trên công trình ngoài biển của Vietsovpetro. Ảnh: H.L
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng đàn ghi ta dịp Tết cho cán bộ, công nhân viên trên công trình ngoài biển của Vietsovpetro. Ảnh: H.L
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng đàn ghi ta dịp Tết cho cán bộ, công nhân viên trên công trình ngoài biển của Vietsovpetro. Ảnh: H.L
Lên top