“Tết chuồng trâu” ở Kon Plông, bắc Tây Nguyên

Người Mơ Nâm rất quý mến và tôn thờ trâu, loài vật quen thuộc với đời sống nông nghiệp địa phương. Ảnh TT
Người Mơ Nâm rất quý mến và tôn thờ trâu, loài vật quen thuộc với đời sống nông nghiệp địa phương. Ảnh TT
Người Mơ Nâm rất quý mến và tôn thờ trâu, loài vật quen thuộc với đời sống nông nghiệp địa phương. Ảnh TT
Lên top