Tên con là “Vy” với ý nghĩa chiến thắng dịch “Cô Vy”

Chị N.A được đội ngũ y bác sĩ động viên trước ngày ra viện. Nguồn Hữu Long
Chị N.A được đội ngũ y bác sĩ động viên trước ngày ra viện. Nguồn Hữu Long
Chị N.A được đội ngũ y bác sĩ động viên trước ngày ra viện. Nguồn Hữu Long
Lên top