"Tè" bậy, phóng uế nơi công cộng: Ghi hình ảnh, thu tiền phạt kiểu gì?

Sau ngày 15.8, chính quyền quận 1 (TP.HCM) sẽ tiến hành xử phạt hành vi tè bậy, phóng uế nơi công cộng.
Sau ngày 15.8, chính quyền quận 1 (TP.HCM) sẽ tiến hành xử phạt hành vi tè bậy, phóng uế nơi công cộng.
Sau ngày 15.8, chính quyền quận 1 (TP.HCM) sẽ tiến hành xử phạt hành vi tè bậy, phóng uế nơi công cộng.
Lên top