TCty Điện lực TP.Hồ Chí Minh: Trồng trụ điện, bồi thường... nhầm chủ đất

Hình ảnh trụ điện 106 nằm chình ình giữa lô đất nhà bà Huệ. Ảnh: C.H
Hình ảnh trụ điện 106 nằm chình ình giữa lô đất nhà bà Huệ. Ảnh: C.H