“Tay xách nách mang”, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê đón tết