Tây Nguyên: Mời gọi bằng tiền chưa chắc thu hút đủ nhân lực ngành Y

Vùng Tây Nguyên đang thiếu hụt nhân tài ngành Y để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ảnh: Bảo Trung
Vùng Tây Nguyên đang thiếu hụt nhân tài ngành Y để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ảnh: Bảo Trung
Vùng Tây Nguyên đang thiếu hụt nhân tài ngành Y để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ảnh: Bảo Trung
Lên top