Tây Nguyên đến năm 2030: Phải nâng tỉ lệ che phủ rừng lên 49,2%

Rừng Caosu tại Tây Nguyên. Ảnh: Hương Quỳnh - Lương Văn Hiển
Rừng Caosu tại Tây Nguyên. Ảnh: Hương Quỳnh - Lương Văn Hiển
Rừng Caosu tại Tây Nguyên. Ảnh: Hương Quỳnh - Lương Văn Hiển
Lên top