Tay công nhân viết Báo Lao Động

Báo Lao Động in ấn trong kháng chiến chống Pháp.
Báo Lao Động in ấn trong kháng chiến chống Pháp.
Báo Lao Động in ấn trong kháng chiến chống Pháp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top