Taxi đã được hoạt động trở lại tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Taxi đã được hoạt động trở lại tại cảng Nội Bài. Ảnh NIA
Taxi đã được hoạt động trở lại tại cảng Nội Bài. Ảnh NIA
Taxi đã được hoạt động trở lại tại cảng Nội Bài. Ảnh NIA
Lên top