Tàu vận tải nước ngoài cùng 20 thuyền viên mắc cạn ở vùng biển Quảng Trị

Tàu vận tải mắc cạn trong thời điểm sóng to, gió lớn. Ảnh: BP.
Tàu vận tải mắc cạn trong thời điểm sóng to, gió lớn. Ảnh: BP.
Tàu vận tải mắc cạn trong thời điểm sóng to, gió lớn. Ảnh: BP.
Lên top