Tàu tuần tra cao tốc Cảnh sát biển Vùng 3 tham gia phòng chống COVID-19

Các tàu Cảnh sát biển lên đường làm nhiệm vụ tuần tra (Ảnh cắt từ clip)
Các tàu Cảnh sát biển lên đường làm nhiệm vụ tuần tra (Ảnh cắt từ clip)
Các tàu Cảnh sát biển lên đường làm nhiệm vụ tuần tra (Ảnh cắt từ clip)
Lên top