Tàu New Horison của Vinashinlines được phép bán để thu hồi vốn