Tàu metro số 1 chạy thử ở trạm Long Bình đầu năm 2021

Tàu metro số 1 trên đường ray ở depot Long Bình (quận 9) sáng 13.10.   Ảnh: Minh Quân
Tàu metro số 1 trên đường ray ở depot Long Bình (quận 9) sáng 13.10. Ảnh: Minh Quân
Tàu metro số 1 trên đường ray ở depot Long Bình (quận 9) sáng 13.10. Ảnh: Minh Quân
Lên top