Tàu “không số” hút cát trôi dạt vào biển Quy Nhơn

Con tàu hút cát hết nhiên liệu, bị sóng đánh dạt vào bờ biển Quy Nhơn (tỉnh Bình Định)
Con tàu hút cát hết nhiên liệu, bị sóng đánh dạt vào bờ biển Quy Nhơn (tỉnh Bình Định)
Con tàu hút cát hết nhiên liệu, bị sóng đánh dạt vào bờ biển Quy Nhơn (tỉnh Bình Định)
Lên top