Tàu không người lái có chữ Trung Quốc tiếp tục dạt vào bờ biển Quảng Trị

Chiếc tàu cá có dòng chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BP.
Chiếc tàu cá có dòng chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BP.
Chiếc tàu cá có dòng chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BP.
Lên top