Tàu khách xóc lắc dữ dội khi chạy qua khu gian Long Khánh - Bảo Chánh

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục kịp thời hiện tượng xóc lắc bất thường ở đoạn gần Long Khánh (Đồng Nai).  Ảnh: M.Q
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục kịp thời hiện tượng xóc lắc bất thường ở đoạn gần Long Khánh (Đồng Nai). Ảnh: M.Q
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục kịp thời hiện tượng xóc lắc bất thường ở đoạn gần Long Khánh (Đồng Nai). Ảnh: M.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top