Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tàu hỏa đâm nát taxi, lái xe tử vong tại chỗ