Tàu hỏa bất ngờ trật khỏi đường ray tại Bình Thuận, đường sắt Bắc Nam tê liệt

2 tòa 8,9 của tàu SE7 bị trật khỏi đường ray. Ảnh: Ngọc Hà
2 tòa 8,9 của tàu SE7 bị trật khỏi đường ray. Ảnh: Ngọc Hà
2 tòa 8,9 của tàu SE7 bị trật khỏi đường ray. Ảnh: Ngọc Hà

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM