Tàu hàng va chạm cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu, cẩu thi công bị sập

Lên top