Tàu hàng trọng tải lớn trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Tàu hàng bị trôi dạt cách bờ biển khoảng 30m. Ảnh: LPL
Tàu hàng bị trôi dạt cách bờ biển khoảng 30m. Ảnh: LPL
Tàu hàng bị trôi dạt cách bờ biển khoảng 30m. Ảnh: LPL
Lên top