Tàu hàng hơn 3000 tấn gặp nạn, 8 thuyền viên kết phao bơi vào bờ

Tàu hàng Minh Đức số hiệu 555 gặp sự cố trên biển Hà Tĩnh ngày 5.3 mà 8 thuyền viên kết phao bơi vào bờ an toàn
Tàu hàng Minh Đức số hiệu 555 gặp sự cố trên biển Hà Tĩnh ngày 5.3 mà 8 thuyền viên kết phao bơi vào bờ an toàn
Tàu hàng Minh Đức số hiệu 555 gặp sự cố trên biển Hà Tĩnh ngày 5.3 mà 8 thuyền viên kết phao bơi vào bờ an toàn
Lên top