Tàu hàng có 2 người dương tính SARS-CoV-2 (lần 2) sẽ quay về Indonesia

Lên top