Tàu hàng chìm ở biển Trà Vinh, 11 người được cứu sống

Lên top