Tàu có chữ Trung Quốc không người lái dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Chiếc tàu có chữ Trung Quốc này dạt vào bờ biển Hà Tĩnh hiện đã chìm. Ảnh: BP
Chiếc tàu có chữ Trung Quốc này dạt vào bờ biển Hà Tĩnh hiện đã chìm. Ảnh: BP
Chiếc tàu có chữ Trung Quốc này dạt vào bờ biển Hà Tĩnh hiện đã chìm. Ảnh: BP
Lên top