Tàu chở hàng bị chìm trên biển, thuyền trưởng bị mất tích

Tàu chở hàng bị chìm trên biển khiến thuyền trưởng mất tích. Ảnh: Vùng Cảnh sát biển 2
Tàu chở hàng bị chìm trên biển khiến thuyền trưởng mất tích. Ảnh: Vùng Cảnh sát biển 2
Tàu chở hàng bị chìm trên biển khiến thuyền trưởng mất tích. Ảnh: Vùng Cảnh sát biển 2
Lên top