Tàu chở gần 3.000 tấn than chìm trên biển Bình Định vì đâm vào hòn Con Rùa

Tàu chở gần 3.000 tấn than chìm trên vùng biển Bình Định. Ảnh minh họa/Vùng Cảnh sát biển 2
Tàu chở gần 3.000 tấn than chìm trên vùng biển Bình Định. Ảnh minh họa/Vùng Cảnh sát biển 2
Tàu chở gần 3.000 tấn than chìm trên vùng biển Bình Định. Ảnh minh họa/Vùng Cảnh sát biển 2
Lên top