Tàu cao tốc tuyến Tuần Châu - Gia Luận (Quảng Ninh): Chạy sai, ai xử được?

Một tàu cao tốc đưa khách trực tiếp từ Tuần Châu lên tàu du lịch nghỉ đêm, thay vì phải vào bến Gia Luận như đăng ký. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một tàu cao tốc đưa khách trực tiếp từ Tuần Châu lên tàu du lịch nghỉ đêm, thay vì phải vào bến Gia Luận như đăng ký. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một tàu cao tốc đưa khách trực tiếp từ Tuần Châu lên tàu du lịch nghỉ đêm, thay vì phải vào bến Gia Luận như đăng ký. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top