Tàu Cảnh sát biển 2011 cứu ngư dân trôi dạt trên biển

Đang tiếp cận và đưa ngư dân lên tàu. Ảnh: CSB3
Đang tiếp cận và đưa ngư dân lên tàu. Ảnh: CSB3
Đang tiếp cận và đưa ngư dân lên tàu. Ảnh: CSB3
Lên top