Tàu cá Quảng Trị mất tích: Khi xuất bến chỉ có một mình tài công ở trên tàu

Người thân của tài công Thái mong ngóng tin tức con tàu. Ảnh: NĐ.
Người thân của tài công Thái mong ngóng tin tức con tàu. Ảnh: NĐ.
Người thân của tài công Thái mong ngóng tin tức con tàu. Ảnh: NĐ.
Lên top