Tất cả xe giao nhận hàng hoá tại Cần Thơ phải qua điểm tập kết

Người điều khiển phương tiện và người đi cùng trên phương tiện vận tải tuyệt đối không được xuống phương tiện và phải rời khỏi thành phố Cần Thơ ngay sau khi giao nhận hàng hoá xong. Ảnh: Tạ Quang
Người điều khiển phương tiện và người đi cùng trên phương tiện vận tải tuyệt đối không được xuống phương tiện và phải rời khỏi thành phố Cần Thơ ngay sau khi giao nhận hàng hoá xong. Ảnh: Tạ Quang
Người điều khiển phương tiện và người đi cùng trên phương tiện vận tải tuyệt đối không được xuống phương tiện và phải rời khỏi thành phố Cần Thơ ngay sau khi giao nhận hàng hoá xong. Ảnh: Tạ Quang
Lên top