Tất cả khách đến sân bay Phú Quốc phải có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Tỉnh Kiên Giang yêu cầu Khách đến Phú Quốc bằng đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Hoàng Dung
Tỉnh Kiên Giang yêu cầu Khách đến Phú Quốc bằng đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Hoàng Dung
Tỉnh Kiên Giang yêu cầu Khách đến Phú Quốc bằng đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top