"Tất cả hồ thủy điện đều đảm bảo an toàn, có tác dụng cắt lũ"

Lên top