Tất cả công nhân thủy điện Đắk Mi 2 đã được giải cứu an toàn

Toàn bộ công nhân Đắk Mi 2 đã được giải cứu an toàn. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Toàn bộ công nhân Đắk Mi 2 đã được giải cứu an toàn. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Toàn bộ công nhân Đắk Mi 2 đã được giải cứu an toàn. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Lên top