Tập trung xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch, nồng độ cồn

Yêu cầu xử lý nghiêm lái xe phạm phòng chống dịch COVID-19 và nồng độ cồn. Ảnh minh họa GT
Yêu cầu xử lý nghiêm lái xe phạm phòng chống dịch COVID-19 và nồng độ cồn. Ảnh minh họa GT
Yêu cầu xử lý nghiêm lái xe phạm phòng chống dịch COVID-19 và nồng độ cồn. Ảnh minh họa GT
Lên top