QUY HOẠCH TUYẾN ĐƯỜNG SẮT KHỔ TIÊU CHUẨN LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG:

Tập trung tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tránh đầu tư dàn trải

Ngành đường sắt đang từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Ngành đường sắt đang từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Ngành đường sắt đang từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top