Tập trung toàn lực tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng chức năng thực hiện gia đoạn 5 quay lại tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: PĐ.
Lực lượng chức năng thực hiện gia đoạn 5 quay lại tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: PĐ.
Lực lượng chức năng thực hiện gia đoạn 5 quay lại tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: PĐ.
Lên top