Tập trung toàn lực để dập dịch COVID-19 ở Bắc Giang

Xét nghiệm cho hàng chục nghìn công nhân tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. 
Nguồn: Bộ Y tế
Xét nghiệm cho hàng chục nghìn công nhân tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Bộ Y tế
Xét nghiệm cho hàng chục nghìn công nhân tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Bộ Y tế
Lên top