Tập trung nguồn lực tốt nhất điều trị cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19 rất nặng

Các chuyên gia Bộ Y tế hội chẩn trực tuyến điều trị cho các ca bệnh COVID-19 đang trong tình trạng rất nặng. Ảnh: Tuấn Dũng
Các chuyên gia Bộ Y tế hội chẩn trực tuyến điều trị cho các ca bệnh COVID-19 đang trong tình trạng rất nặng. Ảnh: Tuấn Dũng
Các chuyên gia Bộ Y tế hội chẩn trực tuyến điều trị cho các ca bệnh COVID-19 đang trong tình trạng rất nặng. Ảnh: Tuấn Dũng
Lên top