Tập trung mọi nguồn lực cắt giảm thủ tục hành chính

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân, doanh nghiệp. Ảnh: H.A
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: H.A
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: H.A
Lên top