Tập trung cao độ ngăn chặn nhập cảnh trái phép

Các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu (Bình Phước) đi tuần tra. Ảnh: Đình Trọng
Các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu (Bình Phước) đi tuần tra. Ảnh: Đình Trọng
Các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu (Bình Phước) đi tuần tra. Ảnh: Đình Trọng
Lên top