Tập kết rác ô nhiễm, Cty cây xanh Đà Nẵng xin thêm 5 tỉ dời lên... bãi rác

Công ty cây xanh Đà Nẵng xin thêm 5 tỉ để di dời núi rác gây ô nhiễm giữa lòng thành phố.
Công ty cây xanh Đà Nẵng xin thêm 5 tỉ để di dời núi rác gây ô nhiễm giữa lòng thành phố.
Công ty cây xanh Đà Nẵng xin thêm 5 tỉ để di dời núi rác gây ô nhiễm giữa lòng thành phố.
Lên top