Tập huấn về Truyền thông nguy cơ và kỹ năng viết báo

Các học viên tham gia khóa tập huấn. Ảnh: NT
Các học viên tham gia khóa tập huấn. Ảnh: NT
Các học viên tham gia khóa tập huấn. Ảnh: NT
Lên top