Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tập đoàn Tân Hiệp Phát tích cực với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa