Trường Đại học Điện Lực:

Tập đoàn Nitori hỗ trợ học bổng và tuyển dụng nhân sự

TS. Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng (đầu tiên bên phải) - tại buổi làm việc với Tập đoàn Nitori
TS. Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng (đầu tiên bên phải) - tại buổi làm việc với Tập đoàn Nitori
TS. Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng (đầu tiên bên phải) - tại buổi làm việc với Tập đoàn Nitori
Lên top