Tập đoàn Egroup và Samsung Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược

Hợp tác chiến lược giúp phát huy lợi thế của mỗi bên trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục. Ảnh: Trần Kiều
Hợp tác chiến lược giúp phát huy lợi thế của mỗi bên trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục. Ảnh: Trần Kiều
Hợp tác chiến lược giúp phát huy lợi thế của mỗi bên trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục. Ảnh: Trần Kiều
Lên top