Tập đoàn CIENCO4 hỗ trợ 200 triệu đồng cho bà con, nhân dân vùng ảnh hưởng thiên tai.

Đại diện Tập đoàn Cienco4 ủng hộ 200 triệu đồng cho nhân dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai.
Đại diện Tập đoàn Cienco4 ủng hộ 200 triệu đồng cho nhân dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai.
Đại diện Tập đoàn Cienco4 ủng hộ 200 triệu đồng cho nhân dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top