Tập đoàn Bảo Việt hỗ trợ 200 triệu đồng cho người dân Quảng Bình

Tập đoàn Bảo Việt trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Tập đoàn Bảo Việt trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Tập đoàn Bảo Việt trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top