Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho xe vận chuyển hàng hóa qua vùng dịch

Phun khử khuẩn chợ Bình Điền (TP.Hồ Chí Minh) sau hàng loạt ca mắc COVID-19 mới. Ảnh LDO
Phun khử khuẩn chợ Bình Điền (TP.Hồ Chí Minh) sau hàng loạt ca mắc COVID-19 mới. Ảnh LDO
Phun khử khuẩn chợ Bình Điền (TP.Hồ Chí Minh) sau hàng loạt ca mắc COVID-19 mới. Ảnh LDO
Lên top