Tạo mọi điều kiện đưa người dân về quê ăn Tết

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải – Nguyễn Văn Thể kiểm tra tình hình an ninh trật tự và công tác chuẩn bị đón tiếp người dân về quê ăn Tết tại Ga Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải – Nguyễn Văn Thể kiểm tra tình hình an ninh trật tự và công tác chuẩn bị đón tiếp người dân về quê ăn Tết tại Ga Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải – Nguyễn Văn Thể kiểm tra tình hình an ninh trật tự và công tác chuẩn bị đón tiếp người dân về quê ăn Tết tại Ga Hà Nội.
Lên top